Kultur

Området var bebyggt redan på 1500-talet.

1543 års jordabalk bildades namnet Korpikylä och där bodde 6 bönder.

1630 års jordabalk upptar för Korpikylä by 18 bönder.

1700 byggdes rökbastun vid forsen som i dag är en av världens äldsta i bruk.

1769 Rätten till sikhåvning tillkommer hemansnumren 5-18, 21, 22, 26 och härleder sig således från 16-1700 talet.

1788 bättre och tydligare bestämmelser angående rätt till fiske.

1789 Landsvägen mellan Karungi och Övertorneå  blir klar.

1826 Laxfisket utarrenderas av staten till strandägarna i byn.

1960 Vitsaniemiselet i HD staten tar tillbaka laxfisket. Håvning av lax förbjuds, sportfisket utredes.

2010 Laxfisket startar 1 juni till 14 september, håvning av lax v. 25.

Sportfisket på svenska sidan är populär och en av världens mest lättåtkomliga vatten med vildlax upp till 22 kg.

Flottning av under sommrana 1940 till 1971.

Byggnader

Bostadshuset som blev klart 1846 inrymde Korpikylä skola mellan 1852-1902. Första läraren anställdes 1870 innan dess skötte kyrkan undervisningen. Undervisningen skedde på finska. Utbildningstiden varade i 2 år.

Matkakoskigården flyttades till nuvarande plats 1865.

1865-1867 Laga skifte arbete som fastställdes 1868. Stort flyttbehov av byggnader eftersom gränserna ändrades.

Rökbastun byggdes på nuvarande plats i början på 1700-talet. Bastun är fortfarande i ursprungligt skick. Några häftiga islossningar har törnat mot bastun och flyttat den på 1990 talet.

Häbret flyttades till nuvarande plats 1868.